PARZIVAL | PAJN, Zavod za sonaravno bivanje

Image of grail by Ljoba jenče for Parzival Symposium in Slovenia, Ptuj

MEDNARODNI
SIMPOZIJ PRIPOVEDOVANJA
SLOVENIJA

Igniting the Healing Word
V zdravilni moči besede

Das Heilende Wort Finden

14.-21.7.2013 Ptuj, Slovenija